Lokalizacja Forum EKOTRENDY

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Klub Studio AGH

Oświęcim

Oświęcim, obiekty pływackie MOSiR Oświęcim